Trường Trung cấp Gò Công triển khai thực hiện 5S

      Ngày 28 tháng 9 năm 2023 nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác 3S trong thời gian qua. Từ khi xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhận thấy có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo trường lớp luôn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn – chất lượng”. Tạo môi trường trong sạch, lành mạnh, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trong nhà trường. Phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị, gương mẫu, cam kết thực hiện, tạo động lực để khuyến khích mọi người cùng tham gia tự giác, phát huy tính sáng tạo bằng các hành động thực tế. Xây dựng tinh thần làm việc theo tổ, nhóm, ý thức tự giác, trách nhiệm, hình thành thói quen tốt hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau cho mọi người trong công việc, loại bỏ lãng phí (thời gian, vật chất, công sức, lỗi sai sót,…). Huy động sự tham gia đóng góp của mỗi cá nhân nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, thuận tiện, chính xác và hiệu quả.

      Trong hội nghị tổng kết đã tiến hành tuyên dương tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác 3S trong thời gian qua. Nhà trường khen thưởng 01 tập thể và 03 cá nhân gương mẫu chấp hành trong công tác 3S trong trường học.

Đại diện tập thể Khoa May-Kế toán-Tin học-Dịch vụ nhận giấy khen của nhà trường về công tác 3S

 Các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng về công tác 3S

      Tiếp nối thành công từ kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch “Thực hành 3S” trong trường học, Trong hội nghị nhà trường tiếp tục triển khai Kế hoạch “Thực hành tốt 5S” xây dựng Trường “xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” năm học 2023-2024 với các yêu cầu như sau: 100% viên chức, người lao động và học sinh được tuyên truyền, tập huấn và hiểu rõ các tiêu chí xây dựng trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn – chất lượng”. 100% các phòng, khoa, các lớp thuộc trường cam kết triển khai “Thực hành tốt 3S” xây dựng trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn – chất lượng” theo các tiêu chí và duy trì thường xuyên liên tục. Xây dựng và duy trì thương hiệu trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn – chất lượng”.

Ông Lê Hùng Chinh – Phó hiệu trưởng nhà trường triển khai Kế hoạch 5S

      Phát động thi đua áp dụng thực hành tốt 5S xây dựng trường “xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” trong các đợt thi đua kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước bao gồm 4 đợt:

Đợt 1: Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 chào mừng kỷ niệm
thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

– Tổ chức tập huấn cho toàn thể viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh trong Nhà trường các nội dung tiêu chí xây dựng trường “xanh-sạch- đẹp-an toàn-chất lượng”.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động thi đua, ký cam kết thực hiện
xây dựng trường “xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” đến toàn thể viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh.

– Các phòng, khoa tổ chức cho toàn thể viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh tham gia cuộc “Cách mạng xanh” cải tạo môi trường (01 tuần/01 buổi vào chiều thứ Sáu hằng tuần).

– Tổ chức triển khai “Thực hành tốt 5S” tại các đơn vị theo các vị trí được phân công.

– Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá đợt 1.

– Sơ kết đợt 01, bình xét khen thưởng.

Đợt 2: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024 chào mừng kỷ niệm 94
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2024)

– Tiếp tục tổ chức triển khai và duy trì thường xuyên “Thực hành tốt 5S” tại các đơn vị theo các vị trí được phân công; duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu hằng tuần.

– Triển khai hoàn thiện các tiêu chí trường “xanh-sạch-đẹp-an toàn-chất lượng” gắn với thực hành tốt 5S.

– Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá đợt 2; sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm, bình xét thi đua, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Đợt 3: Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/6/2024 chào mừng kỷ niệm 49
năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và
134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Tiếp tục tổ chức triển khai và duy trì thường xuyên “Thực hành tốt 5S” tại các đơn vị theo các vị trí được phân công; duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu hằng tuần.

– Củng cố và hoàn thiện các quy trình chuyên môn; các tiêu chí trường “xanhsạch-đẹp-an toàn-chất lượng” gắn với thực hành tốt 5S.

– Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá đợt 3.

Đợt 4: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/9/2024 chào mừng kỷ niệm 79
năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9

– Tiếp tục tổ chức triển khai và duy trì thường xuyên “Thực hành tốt 5S” tại các đơn vị theo các vị trí được phân công; duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu hằng tuần.

– Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá đợt 4; tổng kết
đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm 2022.

  VP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *