Trang Chủ » Liên hệ

Phòng Hành chính – Tổng hợp (0273) 3514.250 : Liên lạc các công việc về tổ chức hoạt động và hành chính nhà trường.

Phòng Công tác học sinh học viên (0273) 3514.250 : Tư vấn tuyển sinh và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý học sinh như: chuyên cần, rèn luyện, xin phép nghỉ học, đơn tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập, giấy chứng nhận học sinh để bổ túc hồ sơ cá nhân, bảng tên, thẻ học sinh, khám sức khỏe đầu năm, học bổng. Tin nhắn của nhà trường đến PHHS khi học sinh nghỉ học nhiều, vi phạm nội quy, thông báo mời họp PHHS.

Phòng Đào tạo (0273) 3514.250 :  Giải quyết các vấn đề Kết quả học tập, thi lại, học lại, chuyển điểm, cấp bảng điểm, đóng học phí, liên thông CĐ/ĐH, chính sách miễn trừ học tập, thi hết môn học/mô đun.