Trang Chủ » Giới thiệu

Trường trung cấp Gò Công được thành lập theo Quyết định hợp nhất Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công và Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công 22/2/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang. Với chức năng nhiệm vụ tổ chức và hoạt động dạy nghề cho người lao động trên địa bàn khu vực Gò Công. Với chức năng đào tạo TCN, SCN và dạy nghề dưới 3 tháng cho tất cả các học viên có nhu cầu học nghề để tìm việc làm và cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho các khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp…trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

* Cơ chế hoạt động:

– Trường trung cấp Gò Công là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập và hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Trung cấp nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Trường Trung cấp Gò Công là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

* Công tác tổ chức bộ máy:

Năm 2019, trường được UBND tỉnh giao … biên chế và … hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP. Đến nay, tổng biên chế là … người (trong đó: … hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 01 hợp đồng đối với người cao tuổi). Ngoài ra còn ký hợp đồng với Công ty vệ sĩ thuê 02 nhân viên bảo vệ trực 24/24 tại trường.

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA TRƯỜNG

Các bộ phận

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức danh, Chức vụ

 
  1. Ban giám hiệu

 Nguyễn Hữu Hào

 1968

 ĐH

 Hiệu trưởng

 
Nguyễn Hồng Hà

1968

ĐH Phó hiệu trưởng

 

Lê Hùng Chinh 1984 ThS Phó hiệu trưởng  

2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn

 

 Đảng bộ

 Nguyễn Hữu Hào

 1968

 ĐH

 Bí thư

 

 Công Đoàn

 Dương Minh Hải

 1984

 ThS

 CT Công đoàn

 

 Đoàn Thanh niên

 Nguyễn Ngọc Ngân

 1988

 ĐH

 Bí thư

 

3. Trưởng các phòng chức năng

 

 Phòng HCTH

 Lê Vũ Tuấn

 1964

  ĐH

  Trưởng phòng

 

 Phòng Đào tạo

 Trần Thị Bích Liễu

 1983

 ĐH

  Trưởng phòng

 

 Phòng CT HSHV

 Phạm Trần Cảnh

 1970 

  ThS

  Trưởng phòng

 

   4. Trưởng các khoa

 

Khoa Cơ khí – Xây dựng

 Nguyễn Hồng Châu

 1978

  ĐH

  Trưởng khoa

 

Khoa Điện – Điện tử

 Trần Minh Quang

 1978

  ĐH

 Trưởng khoa

 

Khoa May – Kế toán – Tin học – Dịch vụ

 Huỳnh Công Chương

 1974

 ThS

 Trưởng khoa

 
Khoa Cơ bản – Giáo dục thường xuyên  Nguyễn Văn Tiến  1969   ĐH  Trưởng khoa  

Tổng số cán bộ, giáo viên của trường … người

  – Nam: …- Nữ: …

Đội ngũ giáo viên  người: –   Nam: … – Nữ: …

– Cơ hữu: … – Thỉnh giảng:  …

Giáo viên cơ hữu (Kể cả có cán bộ quản lý tham gia giảng dạy)

Trình độ đào tạo

Nam

Nữ

Tổng số

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

0

0

0

Trình độ khác

0

0

0

Tổng số