Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024

      Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 27 tháng 02 năm 2024, Đảng ủy Trường Trung cấp Gò Công tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2024.

      Chương trình hội nghị với các nội dung: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024; Phát biểu tham luận của các chi bộ;  khen thưởng tập thể chi bộ và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thị ủy Gò Công; phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo đảng bộ nhà trường.

      Trong năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thị ủy Gò Công, đảng bộ nhà trường đã hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ công tác Đảng, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Thực hiện công tác chính trị tư tưởng; công tác quản lý và phát triển đảng viên; công tác đào tạo bồi dưỡng …

      Qua hội nghị, toàn thể đảng viên đảng bộ được nghe các báo cáo tổng kết về công tác đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Từ những kết quả đạt được, mỗi tập thể, cá nhân rút ra được bài học kinh nghiệm, hạn chế những mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Đảng bộ trường hiện có 03 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên của đảng bộ nhà trường là 38 đảng viên.

Ông Lê Hùng Chinh – Phó bí thư đảng ủy – Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua các báo cáo

ĐẠI DIỆN CÁC CHI BỘ PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ

Chi bộ 1, phát biểu tham luận về kết quả triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Chi bộ 2, phát biểu tham luận về việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên  mới năm 2023; những thuận lợi, khó khăn; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Chi bộ 3, phát biểu tham luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy; thuận lợi, hạn chế, giải pháp và kiến nghị

      Qua một năm hoạt động về công tác Đảng, đảng ủy  Trường Trung cấp Gò Công ra quyết định khen thưởng cho các tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Việc khen thưởng tập thể, cá nhân nhằm động viên các tập thể, cá nhân này tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

Ông Dương Minh Triều – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Gò Công trao giấy khen cho tập thể Chi bộ 1 – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Ông Nguyễn Hữu Hào – Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

      Qua những phát biểu tham luận của các chi bộ; những ý kiến đóng góp của đảng viên thuộc đảng bộ trường; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đảng cấp trên,  lãnh đạo đảng ủy tiếp thu, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Đảng trong năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Hào – Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu đáp từ tại hội nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *