Đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2023

STT TÊN VĂN BẢN CHI TIẾT
1 Quyết định ban hành sổ tay đảm bảo chất lượng năm học 2023 Xem chi tiết
2 Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2023 Xem chi tiết
3 Báo cáo hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2023 Xem chi tiết
4 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng trường Trung cấp Gò Công năm 2023 Xem chi tiết
5 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình Điện công nghiệp năm 2023 Xem chi tiết
6 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình Cắt gọt kim loại năm 2023 Xem chi tiết
7 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình Cơ điện lạnh thủy sản năm 2023 Xem chi tiết
8 Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2023 Xem chi tiết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *