Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2022, Trường Trung cấp Gò Công tổ chức thành công hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022. Hội nghị có sự tham gia đầy đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Cuối năm 2021, nhà trường hiện có tổng 93 cán bộ, giáo viên công tác tại các phòng, khoa, trung tâm và 08 hợp đồng lao động. Qua hội nghị lần này, nhà trường cũng đã báo cáo lại kết quả  thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 nêu rõ những mặt đã đạt được trong năm 2021, đồng thời rút kinh nghiệm cho thực hiện nghị quyết năm 2022.

Trường Trung cấp Gò Công tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương về chủ trương biện pháp giáo dục nghề cho con em tại địa phương, trong đó có các hệ đào tạo như: Hệ trung cấp, hệ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên; dạy nghề phổ thông và hỗ trợ công tác dạy giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Đồng thời đơn vị cũng duy trì việc liên kết đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương qua các lớp liên kết đào tạo đại học, cấp các chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và các lớp ngắn hạn khác…

Trên cở sở nhiệm vụ năm học, nhà trường xây dựng đảm bảo các loại kế hoạch và tổ chức thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của trường. Phát huy cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, Trường đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên phù hợp với trình độ năng lực và tình hình thực tế về công tác giáo dục nghề nghiệp tại địa phương. Công tác dân chủ trong nhà trường được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên công khai, dân chủ, khách quan và động viên kịp thời mỗi cá nhân trong các hoạt động. Việc phối hợp giữa 3 môi trường gia đình-nhà trường-xã hội trong công tác giáo dục học sinh được quan tâm và đạt hiệu quả cao nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức trong nhà trường.

Qua các báo cáo trong hội nghị, cán bộ, giáo viên nhà trường cũng có nhiều đóng góp ý kiến để xây dựng các quy chế thực hiện trong năm 2022. Việc đóng góp ý kiến thực hiện công khai và chủ tọa hội nghị có ý kiến giải đáp, phản hồi trực tiếp tại hội nghị.

Trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 cũng đã có  báo cáo kết quả công tác trước hội nghị, đồng thời phát biểu kết thúc nhiệm kỳ vừa qua. Cũng trong hội nghị này, tập thể cán bộ, giáo viên đã bầu ra ban thanh tra nhân dân mới, nhiệm kỳ 2022-2023 với 3 thành viên được tập thể tín nhiệm.

         

  Ông Huỳnh Anh Tuấn – Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội Tiền Giang

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2021, Trường Trung cấp Gò Công đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong năm 2022 và chỉ tiêu cho kết quả năm học 2021- 2022. Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các tiêu chí và đưa ra các biện pháp cùng nhau giải quyết các khó khăn trên thực tế nhà trường. Qua nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu, hội nghị đã thống nhất cao về nội dung, chương trình hành động, nghị quyết, các biện pháp thực hiện trong năm 2022, phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua mà tập thể đã được năm 2021.

Mặc dù còn ảnh hưởng dịch covid-19 và những khó khăn nhất định, song với quyết tâm cao cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự giúp đỡ, hỗ trợ của phụ huynh học sinh nhà trường, hy vọng, năm học mới 2021- 2022 và các nhiệm vụ khác trong năm 2022 Trường Trung cấp Gò Công sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022 đã đề ra./.

VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *