TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:373.893
Hôm qua:157
Hôm nay:71

Tiếp tục tuyên truyền cải cách hành chính
07:05 | 13/10/2019

      Cải cách hành chính là công cuộc chung của toàn quốc gia, các cấp, các ngành. Mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm chung tay cùng đơn vị, cùng địa phương, cùng các ngành tiếp tục tuyên truyền: Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/02/2016 phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020…

      Lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng và quan tâm vấn đề này; thường xuyên lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp tổng kết công tác sơ kết quí, 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm. Qua các cuộc tuyên truyền cán bộ, giáo viên, người lao động ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân trong công cuộc chung của quốc gia. Tinh thần làm việc được tác động, mỗi cá nhân chủ động sắp xếp công việc hợp lý, khoa học. Việc giao tiếp với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp; các cơ quan, phụ huynh được cải thiện và chú trọng trong các thủ tục văn bản giấy tờ liên quan. Hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà đối với các tổ chức cá nhân khi đến liên hệ công tác. Góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp của cán bộ, giáo viên; đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức đối với cá nhân giải quyết thủ tục hành chính. Góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nhà trường luôn cùng địa phương thực hiện cải cách hành chính ở các lĩnh vực như:

1. Cải cách thể chế

Luôn cập nhật, triển khai, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật đến công chức, viên chức sâu sát và kịp thời thông qua các cuộc họp, lịch làm việc hàng tháng, hàng tuần, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, ghi biên bản cuộc họp chính xác đầy đủ. Giảm các thủ tục rườm rà không cần thiết.

Các TTHC được công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gồm:

- Quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Địa chỉ liên hệ của đơn vị và số điện thoại đường dây nóng.

- Hộp thư góp ý.

Chú trọng công tác tiếp dân được lịch sự nhanh gọn, rõ ràng, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Việc giải quyết các hồ sơ đều đúng hẹn.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Nhà trường ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban giám hiệu; lãnh đạo, phòng, khoa, trung tâm; tổ trưởng chuyên môn bảo đảm hoạt động được thực hiện hiệu quả và đúng quy định.

Căn cứ Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên; quy chế chuyên môn, quy chế thi đua…mỗi cán bộ giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong công tác.

Đã tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của UBND Tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghề trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Việc bồi dưỡng giáo viên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính hiệu quả trong việc chọn đối tượng tham gia bồi dưỡng phù hợp năng lực chuyên môn, sở trường khả năng truyền đạt và phát triển.

Chú trọng công tác quy hoạch đào tạo sau đại học, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Xét thi đua và đánh giá cán bộ, giáo viên cuối năm thực hiện công khai, minh bạch.

5.Về cải cách tài chính công

Công khai cơ sở vật chất, và thu chi tài chính hàng tháng trên bảng thông báo của đơn vị.

Nhà trường có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm, có kế hoạch cân đối sử dụng ngân sách.

Thực hiện thanh lý tài sản trong năm và đăng nộp ngân sách theo quy định. Tiến hành kiểm kê tài sản đầu năm. Quản lý tốt tài sản nhà trường.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

6. Việc hiện đại hóa nền hành chính

Hiện nay nhà trường đang sử dụng các phần mềm trong quản lý như: Phần mềm kế toán Misa; phần mềm Quản lý học sinh; phần mềm quản lý cán bộ, giáo viên. Đồng thời trường có trang wed riêng http://tcngocong.edu.vn/được cập nhật thường xuyên. Nhà trường thường xuyên trao đổi công việc, tuyên truyền, quản lý...thông qua hộp thư điện tử./.

                                                                                                   VP

Các bản tin trước:
  Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 (06:05 | 19/02/2019)
  Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công thực hiện cải cách hành chính năm 2018 (10:42 | 15/11/2018)
  QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÁNH ĐỐI VỚI HỌC SINH (15:10 | 13/11/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  Cải cách hành chính trong việc sử dụng công nghệ thông tin (07:10 | 13/10/2019)
  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 – 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 – 17/01/2020) (22:30 | 13/01/2020)
  Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 (12:31 | 30/07/2020)
  Thực hiện cải cách hành chính năm 2020 (10:10 | 13/11/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang