TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:373.878
Hôm qua:157
Hôm nay:56

Hội nghị cán bộ công chức viên chức 2018
09:35 | 24/12/2018

BÀI VIẾT HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Công văn số 78/CĐVC ngày 12/11/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2019; Căn cứ Hướng dẫn số 81/LĐLĐ ngày 19/11/2018 của Liên đoàn Lao động thị xã Gò Công về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức; Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 50/KHLT-CĐCS-TTCNKVGC ngày 10 tháng 12 năm 2018 của nhà trường về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Vào ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018 Ban Giám hiệu phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn nhà trường tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động (HNCCVC&NLĐ) năm 2019. Đến dự Hội nghị có đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cùng với sự có mặt của 62 CCVC&NLĐ trong đơn vị.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua nhiều văn bản như: Báo báo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HN CCVC&NLĐ năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2018, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2018; Đặc biệt Hội nghị thông qua Nghị quyết HN CCVC&NLĐ năm 2019 với nhiều chỉ tiêu quan trọng và cần nổ lực phấn đấu để hoàn thành như:

A. Đối với học sinh

1. Hệ Trung cấp:

  • Khóa IX:

Đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường là 98%

- Về học lực chỉ tiêu đề ra như sau:

            Học sinh     đạt khá, giỏi trở lên         tỉ lệ: 65 %

            Học sinh     đạt trung bình, TB khá    tỉ lệ: 30 %

Học sinh     yếu                                 tỉ lệ: 5 %

Không có học sinh kém

- Về xếp loại hạnh kiểm chỉ tiêu đề ra như sau:

Học sinh        xếp loại tốt trở lên           tỉ lệ: 70%

Học sinh        xếp loại khá                    tỉ lệ: 20%

Học sinh        xếp trung bình, TB khá   tỉ lệ: 10 %

Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu kém

  • Khóa X và khóa XI:       

- Về học lực chỉ tiêu đề ra như sau:

Học sinh        đạt khá, giỏi trở lên         tỉ lệ: 60 %

Học sinh        đạt trung bình, TB khá    tỉ lệ: 30 %

Học sinh        yếu                                 tỉ lệ: 10 %

Không có học sinh kém

- Về xếp loại hạnh kiểm chỉ tiêu đề ra như sau:

Học sinh        xếp loại tốt trở lên           tỉ lệ: 70%

Học sinh        xếp loại khá                    tỉ lệ: 20%

Học sinh        xếp trung bình, TB khá   tỉ lệ: 10%

Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu kém

2. Tỷ lệ duy trì sỉ số: hàng năm phấn đấu đạt 80% trở lên.

B. Đối với Tập thể; công chức, viên chức và người lao động:

1. Phấn đấu tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu được trên giao năm 2019

2. Các danh hiệu thi đua của tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể và cá nhân phấn đấu đạt:

- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Trường: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

- Công đoàn: Đạt vững mạnh

- Đoàn Thanh niên: Đạt vững mạnh

- Cá nhân:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: Đạt 15%

+ Lao động tiên tiến: Đạt 90% trở lên

+ Phấn đấu có 01 viên chức đăng ký và thi đậu đầu vào Cao học

3. Tỷ lệ giáo viên thực hiện giảng dạy giáo án tích hợp theo năng lực phấn đấu đạt 40%.

Với những chỉ tiêu như trên nhà trường cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện như: 100% CCVC&NLĐ đăng ký và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là đăng ký và thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo quản lý các hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ bộ môn thuộc các khoa; Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy. Thực hiện tốt chế độ cho CCVC&NLĐ như chính sách về tiền lương, phụ cấp, chính sách về BHXH, BHYT…. đảm bảo báo cáo kịp thời, thực hiện nghiêm túc việc xét thi đua, bình bầu, đánh giá, phân loại CCVC để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề của nhà trường trong năm 2019./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Thầy Nguyễn Hữu Hào- Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thầy Trần Minh Quang - Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo tại hội nghị

Người viết: Nguyễn Sang Bằng –  Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công.

 

Các bản tin trước:
  Hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm nhà giáo Việt Nam (14:49 | 22/11/2018)
  Lễ Kết nạp Đảng viên - Chi bộ Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công (15:29 | 13/11/2018)
  Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2018 (15:20 | 13/11/2018)
  Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp trung cấp cho học sinh khóa 8 (12:49 | 07/11/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  Sát hạch tuyển dụng viên chức tháng 05/2019 (18:25 | 30/05/2019)
  Ổn định cơ cấu tổ chức và hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi sáp nhập (07:45 | 08/06/2019)
  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2019 (13:55 | 12/06/2019)
  Tham gia hội giảng nhà giáo GDNN và Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Tiền Giang 2019 (10:38 | 10/07/2019)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang