TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:373.870
Hôm qua:157
Hôm nay:48

Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công thực hiện cải cách hành chính năm 2018
10:42 | 15/11/2018

        Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-SLĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, và Kế hoạch 174/KH-SLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018;

       Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công đã xây dựng Kế hoạch số 06 ngày 30/01/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, và Kế hoạch số 05/KH-TTCNKVGC ngày 05/02/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018. Qua một năm thực hiện nhà trường đạt được kết quả như sau:

1/ Công tác tuyên truyền:

       Thông qua các Hội nghị Sơ kết quý nhà trường đã triển khai các Kế hoạch của Sở, của nhà trường như trên đến toàn thể cán bộ, viên chức và nhân viên biết rõ mục đích, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính (CCHC), để tạo sự đồng thuận và tích cực chung tay hưởng ứng phong trào thi đua cải cách hành chính.

       Song song đó nhà trường đã ban hành Quy trình, thủ tục hành chính đối với học sinh; đầu năm học mới nhà trường đã triển khai dưới cờ cho học sinh và toàn thể giáo viên nhà trường biết, bên cạnh đó còn cho dán niêm yết công khai tại trường và đăng lên website của trường để các em biết và thực hiện.

        Kết quả đã tuyên truyền được 04 cuộc có 60 giáo viên và hơn 500 học sinh tham dự.

2/ Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

       Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại đơn vị, đảm bảo giải quyết nhanh, gọn thủ tục hành chính liên quan đến học sinh, không gây phiền hà, sách nhiễu.

      Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC trong đơn vị: Đầu năm học nhà trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng. Các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng được triển khai cụ thể đến từng cán bộ, giáo viên và người lao động; thực hiện đăng ký thi đua theo quy định và được thống nhất thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức đầu năm.

         Những sáng kiến trong triển khai công tác CCHC:

- Nghiên cứu, đơn giản hóa nội dung văn bản hành chính tại đơn vị theo hướng thuận lợi cho người đến liên hệ công tác; thiết lập một số biểu mẫu như đơn, giấy xác nhận; sử dụng email trao đổi thông tin hai chiều giữ các phòng khoa trong đơn vị…

- Đầu năm học 2018-2019 nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy trình về thủ tục hành chính trong công tác học sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh.

- Nhà trường có xếp lịch tiếp công dân cụ thể hàng tuần nhằm tăng cường công tác tiếp công dân để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh học sinh, của học sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên.

3/ Cải cách thủ tục hành chính:

      Đơn vị không phải thực hiện cơ chế một cửa theo quy định. Tuy nhiên, để công việc được giải quyết nhanh, gọn tránh gây phiền hà đến phụ huynh và học sinh nhà trường đã phân công các phòng, khoa giải quyết các thủ tục hành chính như sau:

- Phòng Công tác học sinh nhận và trả kết quả hồ sơ nhập học cho học sinh, giấy xác nhận vay vốn, nghĩa vụ quân sự và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến học sinh…

- Phòng Đào tạo cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập.

- Phòng Kế toán phụ trách giải quyết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm Y tế, tai nạn học sinh.

- Phòng TCHC phân công nhân viên văn thư phụ trách tiếp nhận và trình lãnh đạo các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về các công việc và nhiệm vụ được giao.

4/ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

       Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, trong năm 2018 nhà trường đã cử nhiều cán bộ, viên chức tham gia các lớp học cụ thể như sau: chuyển giao công nghệ dạy và thi chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản, nâng cao; lớp bồi dưỡng kiến thức 3S; Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm; Lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; lớp kỹ năng nghề Điện, Điện lạnh, tin học; Bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, Lớp bồi dưỡng “Cập nhật Chế độ quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công, đấu thầu qua mạng và đấu giá tài sản”; lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính cho cán bộ quản lý Tài chính, kế hoạch các đơn vị sự nghiệp.

        Trong năm 2018 nhà trường có 03 giáo viên tham gia học lớp sau đại học; không có giáo viên bị xử lý kỷ luật do sai phạm trong thực thi nhiệm vụ.

        Trong năm nhà trường đã ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong công tác giao tiếp với nhau; trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đối với phụ huynh học sinh với thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng phụ huynh học sinh.

5/ Hiện đại hóa hành chính:

        Về ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị: nhà trường thực hiện tốt các chương trình phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phần miềm kê khai thuế, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán; ứng dụng chữ ký số; ứng dụng hộp thư điện tử công vụ … Cập nhật thông tin, đăng tin bài viết trên trang web của trường.

        Nhà trường đã triển khai dịch vụ sổ liên lạc điện tử cho phụ huynh học sinh, nhắn tin SMS thông báo tình hình học tập tới phụ huynh học sinh, Phòng Công tác học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp đã gửi tin nhắn cho phụ huynh học sinh tham gia (nhắn chung toàn trường, từng lớp và cá nhân) về tình nhình học tập của học sinh.

6/ Về việc kiểm tra thực hiện:

         Kiểm tra các văn bản niêm yết ở bảng thông báo chung liên quan đến công tác chuyên môn và một số văn bản về chế độ, chính sách; kiểm tra việc ban hành văn bản của các phòng, khoa trong nhà trường về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Kiểm tra nhân viên văn thư việc lập hồ sơ lưu trữ các loại văn bản hành chính của cấp trên và văn bản thuộc thẩm quyền của nhà trường ban hành (sổ theo dõi công văn đi, công văn đến,…), kiểm tra thủ tục bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh... Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý như: phần mềm quản lý tài sản, phần mềm tài chính - kế toán, sổ liên lạc điện tử.

        Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban Giám hiệu, sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng, khoa trong đơn vị. Với kết quả này hy vọng rằng năm 2019 nhà trường sẽ tiếp tục chung tay thi đua đạt được nhiều kết quả hơn trong công tác Cải cách hành chính./.

Người viết: Nguyễn Sang Bằng

 

Các bản tin trước:
  QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÁNH ĐỐI VỚI HỌC SINH (15:10 | 13/11/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 (06:05 | 19/02/2019)
  Tiếp tục tuyên truyền cải cách hành chính (07:05 | 13/10/2019)
  Cải cách hành chính trong việc sử dụng công nghệ thông tin (07:10 | 13/10/2019)
  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 – 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 – 17/01/2020) (22:30 | 13/01/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang