TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:360.871
Hôm qua:364
Hôm nay:115

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2018
13:44 | 25/01/2018

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Liên đoàn lao động thị xã Gò Công về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị người lao động và đối thoại tại nợi làm việc. Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-CĐCS-TTCNKVGC ngày 11 tháng 12 năm 2017 của nhà trường về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018.

Vào ngày 22, 23 tháng 12 năm 2017 Ban Giám hiệu phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn nhà trường tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động (HN CCVC&NLĐ) năm 2018. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua nhiều văn bản như: Báo báo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HN CCVC&NLĐ năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2017, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, Báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2017; Đặc biệt Hội nghị thông qua Nghị quyết HN CCVC&NLĐ năm 2018 với nhiều chỉ tiêu quan trọng và cần nổ lực phấn đấu để hoàn thành như:

A. Đối với học sinh

1. Hệ Trung cấp:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường từ 90% trở lên.

- Về học lực chỉ tiêu đề ra cho cả 3 khóa như sau:

            Học sinh     đạt khá, giỏi         tỉ lệ: 40 % trở lên

            Học sinh     đạt trung bình, TB khá  tỉ lệ: 45 %

            Học sinh     yếu                                 tỉ lệ: 15 %

            Không có học sinh kém

- Về xếp loại rèn luyện chỉ tiêu đề ra cho cả 3 khóa như sau:

            Học sinh        xếp loại tốt                      tỉ lệ: 50% trở lên

            Học sinh        xếp loại khá                     tỉ lệ: 35%

            Học sinh        xếp trung bình, TB khá    tỉ lệ: 15%

            Không có học sinh xếp loại rèn luyện yếu kém

2. Tỷ lệ duy trì sỉ số hàng năm phấn đấu đạt 75% trở lên.

B. Đối với Tập thể; công chức, viên chức và người lao động:

1. Tuyển sinh phấn đấu tuyển đạt và vượt chỉ tiêu như sau:

- Hệ trung cấp nghề:        200 học sinh

- Hệ sơ cấp nghề:               50 học viên

- Dạy nghề dưới 3 tháng:  450 học viên

2. Các danh hiệu thi đua của tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể và cá nhân phấn đấu đạt:

            - Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

            - Trường: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

            - Công đoàn: Đạt vững mạnh

            - Đoàn Thanh niên: Đạt vững mạnh

- Cá nhân:

          + Chiến sĩ thi đua cơ sở: Đạt 15%

          + Lao động tiên tiến: Đạt 70% trở lên

          + Phấn đấu có 01 viên chức đăng ký và thi đậu đầu vào Cao học

3. Tỷ lệ giáo viên thực hiện giảng dạy giáo án tích hợp theo năng lực phấn đấu đạt 30% trên tổng số giáo viên.

        Với những chỉ tiêu như trên nhà trường cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện như: 100% CCVC&NLĐ đăng ký và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trọng tâm là rèn luyện tư cách phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thường xuyên tự học, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với phương châm "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo". Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo quản lý các hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ bộ môn thuộc các khoa; Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy. Thực hiện tốt chế độ cho CCVC&NLĐ như chính sách về tiền lương, phụ cấp, chính sách về BHXH, BHYT…. đảm bảo báo cáo kịp thời, thực hiện nghiêm túc việc xét thi đua, bình bầu, đánh giá, phân loại CCVC để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề của nhà trường trong năm 2018./.

Một số hình ảnh tại hội nghị cán bộ công chức viên chức


Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị


Báo cáo ban thanh tra nhân dân


Người viết: Nguyễn Sang Bằng –  Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công.

Các bản tin trước:
  Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (04:26 | 24/11/2017)
  Họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)  (04:17 | 20/11/2017)
Các bản tin tiếp theo:
  Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 (10:08 | 17/02/2018)
  Họp mặt kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 (05:19 | 19/03/2018)
  Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  (14:41 | 04/04/2018)
  Thông báo nghỉ lễ 30/4 (14:46 | 26/04/2018)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang