Sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

     Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Đảng ủy Trường Trung cấp Gò Công tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

     Đây là dịp để từng chi bộ của Đảng bộ đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bài học kinh nghiệm; giới thiệu những mô hình mới, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

     Qua hội nghị nhằm xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đề xuất kiến nghị với Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy, Đảng ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

     Khi Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang được ban hành. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt đến chi bộ, toàn thể đảng viên trong đơn vị qua các cuộc họp chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ, sau đại hội các chi bộ đã ban hành quy chế làm việc của từng chi bộ làm tiền đề cho các hoạt động của chi bộ trong nội dung quy chế đã nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy, chi bộ, bí thư, phó bí thư; nêu rõ nguyên tắc, phương pháp làm việc; chế độ làm việc thường kỳ của ban chấp hành, quy định cụ thể mối quan hệ công tác đối với đảng ủy cấp trên, lãnh đạo đơn vị; các đoàn thể, cấp ủy địa phương nơi cư trú. Đối với Đảng ủy cũng có quy chế riêng và là căn cứ để các chi bộ triển khai thực hiện các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

     Qua quá trình tổ chức thực hiện, các chi bộ đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa nội dung sinh hoạt đi vào trọng tâm theo hướng dẫn. Từ đó số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng chặt chẽ, chất lượng sinh hoạt được nâng cao, tình hình hoạt động của các chi bộ luôn được ổn định và vững mạnh.

     Qua triển khai, quán triệt, cấp ủy, tổ chức đảng ý thức được vai trò trách nhiệm của tập thể BCH Đảng ủy, cần triển khai quán triệt và đi đầu, nêu gương trong việc thực hiện các quy định về các nội dung trong Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

     Từng đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về chức năng nhiệm vụ của chi bộ, về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

     Mỗi chi bộ, BCH Đảng bộ phân công một đảng ủy viên phụ trách, kịp thời có ý kiến chỉ đạo tạo mỗi cuộc họp lệ kỳ của chi bộ. Từ đó các chi bộ được tháo gỡ những vướng mắc kịp thời và tinh thần chỉ đạo của BCH Đảng bộ được thông suốt từ cấp BCH Đảng bộ đến từng đảng viên.

     Định kỳ lựa chọn tổ chức sinh hoạt chi bộ “Mẫu”, trong đó có sự tham dự của các đồng chí chi ủy viên của chi bộ còn lại. Từ đó giúp các chi bộ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quản lý, điều hành sinh hoạt chi bộ mình.

     Việc thực hiện chế độ sinh hoạt của cấp ủy để chuẩn bị các nội dung công việc trước khi sinh hoạt chi bộ luôn được thực hiện đúng quy định, nội dung cuộc họp được đưa ra và bàn bạc kỹ, thống nhất quan điểm theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi chủ trương, Nghị quyết đều phải được bàn bạc thống nhất quyết định theo đa số.

     Trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, chi ủy tổ chức họp thống nhất chương trình họp, xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; phân công phụ trách các nội dung, dự kiến vấn đề quan trọng đưa ra thảo luận tại chi bộ. Sự chuẩn bị của chi ủy về nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ là vấn đề trọng yếu, tổ chức sinh hoạt chi bộ chặt chẽ, chu đáo và khoa học hay không là do sự phân công, chuẩn bị của chi ủy. Đồng chí bí thư chi bộ là chủ thể điều hành nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phương pháp, cách thức tiến hành theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ sở.

     Đồng chí bí thư chi bộ chủ trì việc sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng trình tự quy định. Trong từng nội dung, chủ động chuẩn bị những nội dung gợi ý đảng viên thảo luận, những vấn đề cần tập trung trao đổi, bàn bạc và các giải pháp giải quyết những vấn đề phản ánh của quần chúng nhân dân; kịp thời biểu dương những đảng viên tiêu biểu, có biện pháp giáo dục, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế, thiếu sót phấn đấu vươn lên.

    Đ/c phụ tráchĐảng bộ trường đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

     Đa phần các chi ủy, chi bộ đã thực hiện khá tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, đã tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; luôn mở rộng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật được nâng lên, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, hiện trạng đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ được giảm dần, ý thức tổ chức kỷ luật được tăng cường và đã đi vào nề nếp.

VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *