Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ trường Trung cấp Gò Công kết hợp sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 26 tháng 5 năm 2023, nhà trường tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp Gò Công lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023; kết hợp hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mục đích của hội nghị nhằm kiểm điểm, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả đạt được qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp Gò Công lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; làm rõ xác định đúng nguyên nhân chủ quan, khách quan của những kết quả đạt được và các mặt tồn tại, hạn chế; đút kết kinh nghiệm. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gia còn lại nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện đạt kết quả tốt hơn và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn Đảng bộ trong thời gian tới.

Thông qua việc sơ kết, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên và học sinh. Tiếp tục phát huy việc học tập và làm theo Bác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên và học sinh.

Thông qua hội nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ nhà trường được nghe các báo cáo: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ từ nay đến hết nhiệm kỳ; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Nguyễn Thanh Phong -Thị ủy viên- Phó ban Ban Tổ chức Thị ủy Gò Công phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua hội nghị kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 02 năm (2021-2022) nhằm khích lệ tinh thần phấn đấu học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cá nhân trong đơn vị.

Các cá nhân được tuyên dương trong hội nghị sơ kết trong phong trào “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *