Cán bộ, giáo viên trường tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

Ngày 23,24 tháng 8 năm 2023, Trường Trung cấp Gò Công tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức trường.

Việc bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức trường, bao gồm bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học Giáo dục Chính trị trường nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ),…Toàn thể cán bộ, giáo viên trường cập nhật được tình hình mới, những điểm mới về tình hình chính trị địa phương, của cả nước…


Nội dung cốt lõi, trong các buổi học bồi dưỡng là những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục học tập Chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tình hình thế giới và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2023. Những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, môn Giáo dục Chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TW. Những vấn đề kinh tế – xã hội của địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về giáo dục nghề nghiệp.


Ông Nguyễn Hữu Hào – Hiệu trưởng nhà trường trao đổi với cán bộ, giáo viên trong lớp bồi dưỡng

Tài liệu học tập bồi dưỡng do các báo cáo viên biên soạn và bám theo các nội dung của Kế hoạch số 59/KH-TCGC ngày 16/8/2023 của Trường Trung cấp Gò Công về bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức Trường cấp Gò Công năm 2023.

Các báo cáo viên, báo cáo về các vấn đề trọng tâm như: Chuyên đề phòng, chống tham nhũng; học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về xây dựng Thành phố Gò Công….

Ông Hoàng Công Phước – Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Thị ủy Gò Công – Báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng

Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè, được lãnh đạo nhà trường quan tâm và thực hiện hàng năm theo quy định. Đây là cũng dịp để nhà trường lồng ghép triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về giáo dục nghề nghiệp, chế độ chính sách đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp như: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…..

Bà Đỗ Thị Kim Loan – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Gò Công-Báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng, cán bộ, giáo viên nắm khái quát được một số  vấn đề chính trị hiện nay và những văn bản mới về lãnh vực giáo dục nghề nghiệp.

   VP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *